5 SIMPLE TECHNIQUES FOR IZDAVANJE VOZACKE DOZVOLE SRBIJA

5 Simple Techniques For izdavanje vozacke dozvole srbija

5 Simple Techniques For izdavanje vozacke dozvole srbija

Blog Article

Možda čak i nećemo svima pružiti zadovoljstvo koje im je potrebno, jer želimo dati dozvolu onima koji barem znaju voziti, ali nemaju vremena za polaganje ispita. Kupite vozačku dozvolu. vozačka dozvola

Da li vam je poznat osećaj nelagodnosti koji nastaje u trenutku kada shvatite da ste izgublili neki od ličnih dokumenata – u ovom slučaju, vozačku dozvolu?

ispitivače vožnje – moraju uspješno završiti system osposobljavanja i redovito prolaziti ispitivanje kvalitete i osposobljavanje  .

Slovačka prihvata vozačke dozvole Srbije na novom obrascu tokom privremenog boravka ili tranzita. Vozačka dozvola Srbije na novom obrascu u Poljskoj se može koristiti u tranzituili tokom šest meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka.

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište, odnosno boravište obavezan je da se, u roku od thirty dana od dana promene prebivališta, odnosno boravišta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, odnosno boravište, radi upisa u evidenciju vozača.

Malta priznaje vozačke dozvole iz Srbije i nije potrebna još i međunarodna vozačka dozvola. Dozvola iz Srbije može da se koristiti godinu dana, posle tog roka mora se zameniti za maltešku.

You could electronic mail the location owner to let them know you were being blocked. You should consist of That which you ended up accomplishing when this web site arrived up along with the Cloudflare Ray ID identified at the bottom of the website page.

Iznose naknada za navedene stavke možete uvek da proverite na veb-sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pod dokaze o uplatama spadaju originali uplatnica, a ono što je zgodno jeste to da uplate možete da izvršite i na licu mesta, odnosno u samoj policijskoj upravi.

Ukoliko stranac posjeduje važeću putnu ispravu kao i važeću vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja se nalazi u putnoj ispravi kojoj je istekao rok važenja, može mu se odobriti prelazak državne granice BiH pod uslovom da ne postoje druge zakonske smetnje (zabrana ulaska idr.).

Ukoliko se vozačka dozvole izdaje u žurnom postupku, zahtjev se može podnijeti i u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH? Državljanin BiH koji promijeni lično ime, ime ili prezime, get more info dužan je promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

Da li može u putničkom automobilu državnu granicu preći šest osoba, dvoje odraslih i četvero djece? Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da je u motornom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, dozvoljeno prevoziti onoliko osoba koliko je označeno u potvrdi o registraciji, na mjestima koja su za to predviđena.

Šta je potrebno da stranac unese lovačko oružje i municiju u Bosnu i Hercegovinu? Stranci koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice.

Da li državljani Republike Srbije mogu preći državne granice BiH motornim vozilom kojem je istekla saobraćajna dozvola a ista je produžena od nadležnih organa Republike Srbije uz izdatu odgovarajuću potvrdu? Granična policija BiH je zaprimila obavijest MUP-a Republike Srbije sljedećeg sadržaja:

Report this page